Ταυτότητα

Όνομα Ιδιοκτήτη: Δημήτρης Φλαμής

Διευθυντής Ιστοσελίδας: Δημήτρης Φλαμής

Διαχειριστής Ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Φλαμής

Διευθυντής Σύνταξης Ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Φλαμής

Διεύθυνση: Ερενστρώλε 60, Πάτρα

ΑΦΜ: 174706912

ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6949200105

Email: kflamis@gmail.com