Σεξ: Nα ποιοι το ευχαριστιούνται περισσότερο

Τους ανθρώπους που απολαμβάνουν περισσότερο το σεξ αναζήτησε ο Δρ. Elyakim Kislev, επίκουρος καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, αναλύοντας τις απαντήσεις 3.207 εθελοντών ηλικίας 32-46 ετών.

Στην έρευνα του Δρ. Kislev, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Sex Research, αναλύθηκαν οι παρακάτω ομάδες ανθρώπων:
  • Οι παντρεμένοι
  • Όσοι δεν είχαν κάποια σχέση
  • Όσοι ήταν σε σχέση αλλά ζούσαν χωριστά
  • Όσοι συζούσαν
  • Και όσοι ήταν διαζευγμένοι ή σε διάσταση.

Επιπρόσθετα ο ερευνητής εξέτασε τα επίπεδα σεξουαλικής αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων, σεξουαλικής επικοινωνίας καθώς και τη συχνότητα που έκαναν σεξ, ως παράγοντες της σεξουαλικής ικανοποίησης.

Η ομάδα με τα υψηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας είναι όσοι ήταν σε σχέση αλλά ζούσαν χωριστά! 

Όσον αφορά τους παντρεμένους ο Δρ. Kislev διαπίστωσε πως ο γάμος δεν αποτελεί παράγοντα σεξουαλικής ικανοποίησης. Στην πραγματικότητα τα παντρεμένα ζευγάρια διαπιστώθηκε πως ήταν ανάμεσα στις λιγότερο ικανοποιημένες ομάδες. Παράλληλα, οι παντρεμένοι ανέφεραν χαμηλότερες τιμές σεξουαλικής αυτοεκτίμησης και σεξουαλικής επικοινωνίας συγκριτικά με τις περισσότερες ομάδες που εξετάστηκαν.

Η μόνη εξαίρεση ήταν οι ανύπαντροι που δεν είχαν κάποιο σύντροφο. Αυτή ήταν η μοναδική ομάδα που συγκέντρωσε χαμηλότερη βαθμολογία από τους παντρεμένους ως προς τη σεξουαλική ικανοποίηση. Ωστόσο ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από τη σεξουαλική τους ζωή ήταν η συχνότητα που έρχονταν σε ερωτική επαφή η οποία όπως είναι λογικό ήταν χαμηλότερη από όσους είχαν μία σταθερή συντροφική σχέση. Παράλληλα οι αδέσμευτοι είχαν υψηλότερα επίπεδα σεξουαλικής αυτοεκτίμησης και επικοινωνίας συγκριτικά με τους παντρεμένους.

Συμπερασματικά φαίνεται πως δεν είναι ο γάμος ο οποίος είναι τόσο ευεργετικός για τη σεξουαλική ικανοποίηση, αλλά η ύπαρξη ενός ερωτικού συντρόφου ο οποίος είναι τις περισσότερες φορές μία προσωπική τους επιλογή. Το ενδιαφέρον είναι πως τα παντρεμένα ζευγάρια που έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις σεξουαλικές τους ικανότητες, παντρεύονται ακριβώς επειδή θέλουν να καλύψουν τις ανασφάλειές τους.

Σχετικά Άρθρα