Μόνιμες θέσεις εργασίας στα επιμελητήρια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2K/2023

Ο ΑΣΕΠ γνωστοποίησε, ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2023 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Ημαθίας, στο Επιμελητήριο Σερρών, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Συγκεκριμένα για την Αχαΐα οι θέσεις είναι οι εξής:
– 1 θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)
– 1 θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ).

Σχετικά Άρθρα